ipad-teaser
 

Reparation af iPad
iPad 2 glas udskiftning original
iPad 3 glas udskiftning original
iPad 4 glas udskiftning original


800,-
800,-
800,-

 
       
iphone-5-teaser
 

Reparation af iPhone 5 
Iphone 5 skærm udskiftning A++ 
Iphone 5 skærm udskiftning original
Iphone 5 Bagcover udskiftning A++  


900,-
1100,-
1300,-

 
       
4Steaser
 

Reparation af iPhone 4S
iPhone 4S skærm udskiftning A++
iPhone 4S skærm udskiftning original 
iPhone 4S bagcover udskiftning A++


500,-
700,-
200,-

 
       
4teaser
 

Reparation af iPhone 4
iPhone 4 Skærm udskiftning A++
iPhone 4 Skærm udskiftning original
iPhone 4 Bagcover udskiftning A++


500,-
700,-
200,-

 
       
ipadmini-teaser

Reparation af iPad Mini 
Ipad Mini front 1200,-
Ipad Mini front glas og LCD 1400,-

3GS-teaser
 

Reparation af iPhone 3 / GS 
3/GS Glas udskiftning A++
3/GS Glas og LCD udskiftning A++
3/GS Bagcover udskiftning A++


300,-
450,-
600,-